Szczepienie przeciwko grypie

Skuteczne szczepienie wymaga podania „zaktualizowanej” szczepionki każdego roku

Szczepienia przeciwko grypie zalecane są przez światowe towarzystwa naukowe co roku, gdyż są najbardziej skuteczną formą zapobiegania grypie. Wirus grypy mutuje i ciągle zmienia się rozprzestrzenienie poszczególnych typów wirusa na świecie, dlatego corocznie opracowywany jest nowy skład szczepionki tak, aby był jak najbardziej skuteczny w danym sezonie. Najlepiej podać ją do końca października.

Pandemia COVID-19 a grypa

W czasach pandemii COVID-19 podkreśla się znaczenie szczepienia przeciwko grypie, gdyż obie choroby mogą dawać podobne objawy. Mniejsza częstość zachorowań na grypę będzie wiązała się z mniejszym obciążeniem systemu opieki zdrowotnej, a dla każdego zaszczepionego zmniejszy prawdopodobieństwo wystąpienia poważnych powikłań grypy, które mogą przecież wpłynąć na potencjalny przebieg infekcji koronawirusem. W jakimś stopniu zmniejszy też prawdopodobieństwo potrzeby kontaktu z służbą zdrowia, a tym samym z innymi chorymi o podobnych objawach (np. w izbie przyjęć szpitala).

Nie zajmę się tutaj kontrowersyjnym tematem dostępności szczepionki. A TUTAJ znajdziesz rekomendacje GIS na czasy pandemii.

Kto przede wszystkim powinien się zaszczepić?

Szczepienia zalecane są szczególnie osobom powyżej 65 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej śmiertelność z powodu grypy i ryzyko powikłań są najwyższe. Podobnie jak w przypadku COVID-19. Drugą grupą narażoną na ciężki przebieg infekcji są osoby z chorobami przewlekłymi jak cukrzyca, choroby układu krążenia i astma.

Niemniej jednak szczepienia na grypę zaleca się całej populacji, także dzieciom od 6. miesiąca życia i kobietom w ciąży. Szczepić można się na każdym etapie ciąży i dziecko urodzone przez odporną mamę, może także pozostać odporne w pierwszych miesiącach życia.

Szczepienie u dzieci

Dzieci odgrywają istotną rolę w rozprzestrzenianiu się grypy i nierzadko są głównym źródłem choroby dla domowników. Szacuję się, że nawet ponad 30% infekcji górnych dróg oddechowych w sezonie jesienno-zimowym w tej grupie wiekowej może być spowodowane wirusem grypy.

Dzieci w wieku od 6 miesięcy do ukończenia 9 roku życia szczepione na grypę po raz pierwszy w życiu wymagają podania 2 dawek w odstępie co najmniej 4 tygodni, bez względu na rodzaj stosowanej szczepionki. Dla wszystkich pozostałych (starszych, szczepionych po raz kolejny) obowiązuje tylko 1 dawka.

W Polsce dostępne są dwa rodzaje szczepionki. Pierwsza znich, to znana od dawna szczepionka inaktywowana, podawana domięśniowo (Vaxigrip Tetra, Influvac Tetra i Fluarix Tetra), którą można stosować u wszystkich bez przeciwwskazań, od ukończenia 6 miesiąca życia. Przeciwwskazaniem jest ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek składnik szczepionki z wyjątkiem białka jaja kurzego. Pacjent z ciężką reakcją alergiczną na białka jaja kurzego wymaga wykwalifikowanego nadzoru medycznego do 15 minut od podania szczepionki, ale może ją otrzymać.

Druga szczepionka dostępna jest w naszym kraju od ubiegłego sezonu i przeznaczona jest wyłącznie dla dzieci od ukończenia 24 miesięcy do 18 roku życia. Jest to szczepionka żywa, atenuowana, podawana donosowo (Fluenz Tetra). Jest droższa, ale u dzieci od ukończenia 2 lat do ukończenia 5 lat jest refundowana w 50%. Ma ona więcej przeciwwskazań, najważniejsze z nich to:

  • te same jak w przypadku szczepionki domięśniowej
  • przewlekłe leczenie aspiryną lub jej pochodnymi
  • astma u dzieci w wieku 2-4 lat lub obecność świstów wydechowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy
  • niedobory odporności lub kontakt z osobami z ciężkimi niedoborami odporności
  • ciąża
  • posiadanie implantu ślimakowego
  • przyjmowanie w ciągu 48 godzin przed podaniem szczepionki oseltamiwiru (Tamiflu, Ebilfumin)

Obie szczepionki mają porównywalną skuteczność.

Źródła: