Szczepienia część 1. Szczepienie zalecane: MENIGOKOKI

Szczepienie przeciwko tzw. menigokokom ma zapobiegać inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez bakterie Neisseria menigitidis, które posiadają różne serotypy (m.in.: A, B, C, W135, Y), różniące się budową i dlatego dla pełnego uodpornienia wymagają podania różnych szczepionek. Nie ma niestety szczepionki, która zawiera wszystkie chorobotwórcze serotypy.

Inwazyjna choroba meningokokowa nie jest bardzo częsta, ale jej przebieg zwykle jest gwałtowny i w ciągu kilku godzin od początku choroby zdrowe dziecko może znaleźć się w stanie krytycznym. Dlatego my, lekarze, tak obawiamy się tego zakażenia i dlatego zachęcamy do szczepień. (Myślę, że jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek miał styczność z dzieckiem chorym na tą chorobę prezentuje właśnie takie stanowisko). Potocznie określa się ją sepsą, chociaż z medycznego punku widzenia nie jest to precyzyjne określenie, bo sepsa to tak naprawdę każde zakażenie bakteryjne krwi.

„W Polsce zgłaszanych jest rocznie około 300 przypadków inwazyjnej choroby meningokokowej. Przeważają zachorowania wywołane przez meningokoki należące do serogrupy B (około 60% przypadków, głównie u małych dzieci) oraz serogrupy C. Pozostałe serogrupy występują rzadko (W135 około 3%, grupa Y około 4%).”  Te pozostałe serogrupy występują natomiast częściej w innych rejonach świata (ważne dla osób podróżujących!).

Źródło powyższego cytatu: Kuchar E. Zakażenia meningokokowe, sepsa meningokokowa. 05.06.2017 https://www.mp.pl/pacjent/choroby-zakazne/choroby/zakazenia-bakteryjne/160445,zakazenia-meningokokowe-sepsa-meningokokowa

Polecam powyższy artykuł, aby dokładnie zapoznać się z zagadnieniem 🙂 Poniżej skupię się na kwestii dostępnych szczepionek, które rekomenduję swoim pacjentom.

Szczepienia przeciwko menigokokom (Neisseria meningitidis)

Menigokoki serotyp B (ok. 60%) 

  • szczepionka Bexsero (koszt 1 dawki to ok. 330-410 zł)

od 2 m.ż. (ukończenia 8 t.ż.): schemat 3 + 1 tzn. 3 dawki w odstępie co najmniej miesiąca w 1 roku życia i potem przypominająca czwarta dawka po co najmniej 6 m-cach od poprzedniej

od ukończenia 3 miesiąca życia: schemat 2+1: 2 dawki w odstępie co najmniej 2 miesięcy w 1 r.ż i dawka uzupełniająca, trzecia w 2 r.ż. (6 lub 2 miesiące od ostatniej dawki w zależności od wieku dziecka w momencie podania pierwszej dawki)

od ukończenia 12 do końca 23 m.ż: schemat 2+1: 2 dawki w odstępie 2 miesięcy w 2 roku życia i dawka uzupełniająca , trzecia po roku do dwóch od drugiej dawki

od ukończenia 2 r.ż.: 2 dawki w odstępie co najmniej 1 miesiąca

  • od 10 r.ż. zarejestrowana jest w Polsce także szczepionka Trumenba (2 lub 3 dawki w zależności od zastosowanego schematu, koszt 1 dawki ok. 380 zł)

Tu możesz znaleźć szczegółowe charakterystyki opisanych wyżej szczepionek:

https://pl.gsk.com/media/811673/bexsero-druki-pl-14_03_2019.pdf

https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/ulotka_trumenba_annexes_text_revision_31.10.2019_approved_25.11.2019-2.pdf

Menigokoki A, C, W135, Y

  • szczepionka Nimenrix (koszt 1 dawki to ok. 175-200zł)

od 6 t.ż. do 6 m.ż.: schemat 2+1 tj. 2 dawki w odstępie 2 miesięcy i dawka przypominająca po ukończeniu roku

od 6-12 m.ż.: schemat 1 + 1 czyli w sumie 2 dawki, ale druga w odstępie co najmniej 2 miesięcy od pierwszej i po ukończeniu 12 miesięcy życia

od ukończenia 1 r.ż.: 1 dawka

A tu więcej informacji na temat tej szczepionki:

https://www.pfizerpro.com.pl/sites/default/files/nimenrix_annexes_text_revision_28.02.2019_approved_25.03.2019-1-40.pdf

Menigokoki serotyp C

  • Na rynku dostępna jest także szczepionka przeciwko meningokokom typu C (NeisVac-C), której 1 dawka kosztuje ok. 120 zł (wymaga podania od 1-3 dawek w zależności od wieku szczepionego).